ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းလူႀကီဳက္အမ်ားဆံုးအရာမ်ား 

1 ကုိယ္ခံအားမေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္ ။ဆင္ၿခင္နုိင္ရန္

ကုိယ္ခံအားမေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္ ။ဆင္ၿခင္နုိင္ရန္

စက္တင္ဘာလ 27, 2015တြင္ thuraမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

2 မခ်စ္သူကို ခ်စ္မိလို႔ခ်စ္မိသူက ျပန္မခ်စ္ဘူး

မခ်စ္သူကို ခ်စ္မိလို႔ခ်စ္မိသူက ျပန္မခ်စ္ဘူး

စက္တင္ဘာလ 29, 2015တြင္ maung chanmyaeမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

3 ေျကကြဲျခင္းနဲ့လြမ္းေဆြးတယ္

ေျကကြဲျခင္းနဲ့လြမ္းေဆြးတယ္

စက္တင္ဘာလ 27, 2015တြင္ Çãptîão' MŷãtMîʼn Nွw'ë,မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

4 စိုးမိုးသူ......

စိုးမိုးသူ......

စက္တင္ဘာလ 29, 2015တြင္ +++တတိုင္းေမႊး+++မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

5 ေျပာလုိက္ခ်င္

ေျပာလုိက္ခ်င္

စက္တင္ဘာလ 28, 2015တြင္ သူရိန္ျမင့္ျမတ္မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

သက္ထားၿငိမ္း သည္ ++သုတေမာင္+(မံုရြာ) အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ေမာင္ေလးေရ......မမ သတိရေနတယ္ေနာ့။။။။။။။ "
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
သက္ထားၿငိမ္း သည္ ေက်ာက္ဆည္သားေလး ( နည္းပညာ ) ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) မိမိတို႔ ဖုန္းအေပၚဘားတန္းမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား လိုင္းဆြဲအား သေကၤတေလးမ်ားတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"ဟုတ္ပါ.......ဗဟုသုတေကာင္းေလးပါ။။။။။။။ "
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
သက္ထားၿငိမ္း သည္ + Z + ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ဆံုးမစာ............တြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"ဟုတ္...ဟုတ္.... အားလံုး မွတ္သားစရာေတြပါ..။။။။။ "
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
သက္ထားၿငိမ္း သည္ + Z + ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ဆံုးမစာ............ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
သက္ထားၿငိမ္း သည္ kungchit အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"အရာရာအဆင္ေၿပပါေစ ေကာင္း၈၈ သယ္ရင္း ။။။။"
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
သက္ထားၿငိမ္း သည္ thura ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ကုိယ္ခံအားမေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္ ။ဆင္ၿခင္နုိင္ရန္တြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"ေရာ္........ အာ့ေဆးပါဆို ...ေသခ်ာၿဖင္မႀကည့္ဘဲ ။။။"
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
သက္ထားၿငိမ္း သည္ sayarkyaw အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ဆရာ..........ေ၀းးးးးးးးးးးးးး သက္ လာလည္ပါတယ္.... အရာရာ အဆင္ေၿပပါေစ ။။။။"
လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ
သက္ထားၿငိမ္း ႏွင္႔ kungchit သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ
ခ်စ္ေသြးညီ သည္ ကျကိုးသ်ွင္ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"မနက္ကပြင့္တဲ႕ပန္းေတြေတာင္ မမနဲ႕ေတြ႕မွ ပုိလွသြားတယ္"
လြန္ခဲ႔ေသာ 10 နွာရီ
ခ်စ္ေသြးညီ သည္ ကျကိုးသ်ွင္\ ၏စာမ်က္ႏွာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 10 နွာရီ
ေက်ာက္ဆည္သားေလး ( နည္းပညာ ) သည္ ေက်ာက္ဆည္သားေလး ( နည္းပညာ ) အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ေက်းဇူးပါ လာလည္တဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုး"
လြန္ခဲ႔ေသာ 13 နွာရီ
ေက်ာက္ဆည္သားေလး ( နည္းပညာ ) သည္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္(မင္းသိၾကား) အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ေက်းဇူးပါ လာလည္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုး"
လြန္ခဲ႔ေသာ 13 နွာရီ

ဖိုရမ္တြင္းစာေပ

......ႏုံအသူ.....

ကဗ်ာ က႑တြင္ lwannaythu မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 16 နွာရီ က mama ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 5 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

မင္းရဲ့လက္ထဲ

ကဗ်ာ က႑တြင္ Çãptîão' MŷãtMîʼn Nွw'ë, မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 16 နွာရီ က mama ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 1 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ဆံညွပ္တစ္ခု

မွ်ေ၀ပို႔မ်ား က႑တြင္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္(မင္းသိၾကား) မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 17 နွာရီ က mama ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 1 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

စိုးမိုးသူ......

ကဗ်ာ က႑တြင္ +++တတိုင္းေမႊး+++ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 18 နွာရီ က lwannaythu ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 4 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

တန္ဘိုး

လြန္ခဲ႔ေသာ 22 နွာရီ.မွာ ကဗ်ာ က႑တြင္ Çãptîão' MŷãtMîʼn Nွw'ë, မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ရနံ႕

General IT knowledge Questions (အေထြေထြနည္းပညာေမးခြန္းမ်ား) က႑တြင္ Çãptîão' MŷãtMîʼn Nွw'ë, မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 23 နွာရီ က Çãptîão' MŷãtMîʼn Nွw'ë, ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 2 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

သီခ်င္းပေဒသာ

Loading…

ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

ဘေလာ့ ပို႔(စ္)

မိမိတို႔ ဖုန္းအေပၚဘားတန္းမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား လိုင္းဆြဲအား သေကၤတေလးမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ 3, 2015 တြင္ 1:47pm အခ်ိန္ ေက်ာက္ဆည္သားေလး ( နည္းပညာ ) မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

မဂၤလာပါကြ်န္ေတာ္ အခုေျပာျပမွာက သူငယ္ခ်င္းတို႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတဲ႔ အခါ ဖုန္းရဲ႕ အေပၚဘားတန္းမွာ G / E / 3G / H / H+ ဆိုၿပီး ေပၚေနတာ ေတြ႕ဖူးမွာပါ အဲဒီ သေကၤတ ေလးေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပမွာပါ

သူငယ္ခ်င္းတို႔ အသုံးျပဳေနတဲ့ Network Operator ရဲ႕ Connetion ေကာင္း / မေကာင္း ေပၚမူတည္ၿပီး သေကၤတေလးေတြ အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲေး ေနပါတယ္။

*** ဖုန္းရဲ႕ အေပၚဘားတန္းက အင္တာနက္ လိုင္းဆြဲအား သေကၤတ ***

( G ) ရဲ႕ သေကၤတ

G - 1G ( GPRS… ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

Excel အေၾကာင္းေလးေျပာၾကည့္ရေအာင္ အားလံုးကေတာ့သိျပီးသားလဲျဖစ္မွာပါဒါေပမယ့္မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ပါ…shortcut key ေလးေတြကိုလဲသိေစခ်င္လို႔ပါ

ေအာက္တိုဘာလ 3, 2015 တြင္ 11:55am အခ်ိန္ Daddy ​ေပါသြပ္​ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

အားလံုးကေတာ့သိျပီးသားလဲျဖစ္မွာပါဒါေပမယ့္မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ပါ…shortcut key ေလးေတြကိုလဲသိေစခ်င္လို႔ပါExcel မွာ Bold တင္ခ်င္ရင္ Ctrl+b

အကြက္တစ္ကြက္ထဲမွာအလယ္ပို႔ခ်င္ရင္ Ctrl+c

ျပီးေတာ့တစ္ကြက္ထဲမွာပဲစာေၾကာင္းကိုတစ္ေၾကာင္းျပီးတစ္ေၾကာင္းေအာက္ခ်ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Alt+Enter

ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေအာ္ေအာ္.Excel မွာ အေရးအႀကီးဆံုးတကာ့ အေရးအႀကီးဆံုး သိထားသင့္တာကေတာ့ Ctrl + 1 ပါတဲ့

excel မွာ .. ctrl+1 ကေတာ္ေတာ္ေလးအေရးပါပါတယ္..ဒီကီးေလးတစ္ခုရွိယံုနဲ႕ အသံုးတဲ့ပါတယ္..cell…

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

ေနာက္ဆံုးေတာင္းဆိုျခင္း

ေအာက္တိုဘာလ 3, 2015 တြင္ 10:51am အခ်ိန္ Çãptîão' MŷãtMîʼn Nွw'ë, မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ငါနိကိုေပ်ာ္တာပဲၿမင္ခ်င္ပါေဒခ်စ္သူ ဒါေပမယ့္အဲဒါကငါ့ႏွလံုးသားထိခိုက္ေမဆိုရင္ မင္းမေပ်ာ္ပါနဲ့လား မင္းငိုတာငါႏွိပ္သိမ့္နိဳင္ေပမယ့္
ငါ့ႏွလံုးသားမ်က္ရည္က်တာ
ငါမေၿဖသိမ့္တတ္ဘူး
နိေပ်ာ္တာေလးတခုနဲ့ငါတို့ရဲ့ယံုၾကည္ၿခင္းကိုမဖ်က္စီးပါနဲ့
ဒါဟာေနာက္ဆံုးငါ့ရင္ဖြင့္သံ။
writen by Capitão MyatMin Nwe

ဆံုးမစာ............

ေအာက္တိုဘာလ 3, 2015 တြင္ 10:14am အခ်ိန္ + Z + မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ရဲ. စာၾကည့္တိုက္နံရံေပၚက အခ်က္၂၀ ဆံုးမစာကေတာ့…

၁) ဒီအခ်ိန္မွာ အိပ္ငိုက္ေနလွ်င္ မင္း အိပ္မက္မက္လိမ့္မည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ၾကိဳးစားလွ်င္ မင္းအိပ္မက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။

၂) ငါ လစ္လွ်ဴခဲ့ေသာယေန႔သည္ မေန႔က ေနာက္ရက္တြင္ ပ်က္စီးလိုေသာသူ၏ဆုေတာင္းျခင္းပင္။

၃) အခ်ိန္ေႏွာင္းျပီဟု ထင္လိုက္ေသာအခ်ိန္သည္ အေစာဆံုး အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။

၄) ယေန႔အလုပ္ကို ေနာက္ေန႔အထိမဆြဲပါႏွင့္။

၅) စာၾကိဳးစားခ်ိန္ ပင္ပန္းတာဟာ တခဏပါ။ မၾကိဳးစားလိုက္ပါမွ တသက္တာပင္ပန္းမွာ။

၆)…

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္